Внедряване ERP/WMS системи

При внедряване на ERP системи или WMS системи настройката на стандартно използваните софтуерни продукти и системи спрямо конкретните потребности на клиента се явява ключов елемент.

ERP системата Microsoft Dynamics NAV е Microsoft SQL Server Technology базирана. Такива системи имат множество настройки за контрол на поведението, различни от стандартно инсталирания Microsoft SQL Server. Отговорност на системния администратор от страна на изпълнителя е да конфигурира тези настройки по такъв начин, че да се постигне най-добра производителност от работата на системата.

Критериите и изискванията на Microsoft Dynamics NAV инсталацията могат да варират в зависимост от конкретния случай и съответно могат значително да повлияят на времето за отговор и производителността. А производителността е един от важните фактори за клиента при работа на системата. Ето защо се доверяваме на нашите партньори SQLPerform и техните изпитани решения и продукти.

Внедряване на ERP/WMS система – ИФД Инженеринг ООД

Услуги и решения за оптимална производителност на ERP системата

SQLPerform e решение, което позволява както анализ, така и наблюдение производителността на Microsoft SQL Server инсталациите в средата на ERP системата Microsoft Dynamics NAV. SQLPerform предоставя следните услуги:

  • Проверка на състоянието на инфраструктурата
  • Планиране на инфраструктурата
  • Наблюдаване на производителността
  • Настройка на производителността
  • SQL обновяване

Внедряване на ERP/WMS система – ИФД Инженеринг ООД

Наблюдаване и контрол над производителността

SQLPerform инструментите, базирани на Microsoft SQL Server инсталацията, са в основата на постоянното наблюдение на производителността на системата. При наблюдението се записват системни данни и стойности на Microsoft SQL Server и специфичните за Microsoft Dynamics NAV компоненти. Това помага в последствие да се направи анализ на проблемите и слабите места.

Изискванията на сървъра за размера на данните и транзакциите могат да се променят по време на операцията/жизнения цикъл на системата, за да може да се осъществява регулярна проверка на системните данни и анализи. Това е добър навик за подсигуряване на производителността за дълъг период от време.

Опитът ни е показал, че ежегодна проверка се прави с обновяването на лиценза на Microsoft Dynamics NAV, за да може да се започне годината със „свежа“ система.

Внедряване на ERP/WMS система – ИФД Инженеринг ООД

Защита на инвестицията и оптимизация на разходите

Дългогодишната практика ни позволява да използваме изпитани решения при внедряване и интеграция при клиента. Но с внедряването работата при клиента не е приключила, защото опита ни сочи, че комплексните системи имат нужда да се обновяват регулярно. Това се отнася за ERP системите, WMS системите, както и за роботизираните складови системи. Използването на SQLPerform инструменти помага да се извлече максимума на внедрената система от гледна точка на употреба и производителност. Това е важно за постигане на оптимално натоварване на работещите системи и тяхното обновяване.

Внедряване на ERP/WMS система – ИФД Инженеринг ООД