Сервиз и поддръжка

За подпомагане на нашите клиенти и техния бизнес ние разполагаме с център за поддръжка и услуги. В зависимост от индивидуалните потребности предлагаме различни споразумения за ниво на обслужване (SLA-Service Level Agreement), със съответни работни времена и срокове за реакция.

  • 5×8 стандартен: 5 дни в седмицата / 8 часа
  • 5×12 разширен: 5 дни в седмицата / 12 часа
  • 5×24 сребърен: 5 дни в седмицата / 24 часа
  • 7×24 златен: 7 дни в седмицата / 24 часа

Времето за реакция се определя в договор за поддръжка в зависимост от нивото на обслужване и нивото на проблема (0 – 3).

Сервиз | поддръжка | услуги – ИФД Инженеринг ООД

Начини за известяване

Прелагаме на нашите клиенти няколко различни начина за известяване при настъпил проблем:

  • Известяване по ел. поща, телефон или факс
  • Известяване чрез автоматично съобщение
  • Известяване през нашия Интернет портал за поддръжка

Съобщенията, получени по ел. поща, телефон или факс, ръчно се въвеждат в нашата система за поддръжка, за да се заведе случая под номер и да може да се проследи неговата обработка.

В някои държави нашият сервизен център е достъпен чрез директен телефон за поддръжка.

Сервиз | поддръжка | услуги – ИФД Инженеринг ООД