Система за инвентаризация на камиони StoreIT-Truck за   

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИЕНТА

”Петко Ангелов БГ” ЕООД извършва транспорт на всякакви видове товари, включително ADR, от България и Турция до всички европейски дестинации и обратно, както и вътрешно европейски превози между други страни от Европейския съюз. Флотът им наброява почти 850 транспортни средства, отговарящи на последните екологични и технологични изисквания, както и на най-новите Европейски стандарти за международен транспорт.

За реализация на проекта се използва стандартния ни продукт StoreIT – система за управление на складови стопанства. StoreIT-Truck представлява система, която автоматизира процеса на инвентаризиране на камионите посредством RFID технология. RFID идентификацията е метод, позволяващ безконтактно и без пряка видимост четене и записване на данни.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът включва WEB клиент и мобилно приложение, които позволяват добавяне на нови камиони/ремаркета към автопарка, създаване и принтиране на етикети, следене на наличности и параметри, инвентаризация на камиони и ремаркета. За да се реализира инвентаризацията се използва обозначаване на артикулите с RFID тагове, а самото засичане на наличността се реализира с RFID четците на мобилните устройства.

Инвентаризацията на камионите може да е една от следните видове:

  • Приемо-предавателна инвентаризация – при смяна на шофьора
  • Инвентаризация при предаване на камион в сервиз
  • Инвентаризация при връщане на камион от сервиз
  • Засичане на гориво

В зависимост от вида на инвентаризацията, тя се създава с различен набор от наличности.

Към всеки камион могат да се въвеждат събития, които представляват напр. срок за технически преглед, срок на застраховка и др. При наближаване на срока системата предупреждава служителите за предстоящо събитие.

Тъй като WLAN обхватът не е гарантиран на цялата площадка, съществува възможност за offline обработка на инвентаризацията и последващо връщане на данни към сървъра. При наличието на СИМ карти с мобилен интернет, устройствата с RFID четци ще имат интернет връзка навсякъде по паркинг зоната.

РЕАЛИЗАЦИЯТА

Системата StoreIT-Truck за клиент ”Петко Ангелов БГ” ЕООД е в период на реализация и внедряване и предстои продуктивен пуск на проекта.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

https://wms-storeit.com/sistema-za-inventarizacia-na-kamioni-storeit-truck/