Мобилни решения за склад и търговия – ИФД Инженеринг ООД

Мобилни решения за складова автоматизация

Прилагането на мобилно решение за управление на склад и дистрибуция спомага за интегрирането на материалните и информационните му потоци. То има значителен потенциал за рационализация и спомага за подобряване на конкурентоспособността на компанията. Чрез това решение се осъществява цялостно проследяване и контрол на произведената и закупена стока във всички складови зони на клиента и се осигурява пълна информация за всяко движение в склада в реално време.

Технологичните и организационни възможности на мобилните решения са се увеличили значително през последните години поради появата на голям брой достъпни и мощни мобилни устройства, като таблети или смартфони. Тези устройства позволяват създаването на нови приложения, чиято функционалност води до оптимизиране на сложни работни процеси и тяхната автоматизация на достъпна цена.

ИФД Инженеринг има богат опит в успешното разработване на мобилни решения за складово управление, продажби и приемане на поръчки. Този опит ни позволява да се възползваме от възможностите, които новите технологии предоставят. Това от своя страна улеснява успешното им внедряване при клиенти в ритейл, продажби на едро, складиране, логистика и др.

Мобилна ON-OFFLINE функционалност

Това, което отличава нашите мобилни приложения е имплементирането на така наречената ON-OFFLINE функционалност. Тази функционалност позволява съхранение и буфериране на информация в локална база от данни, включително таблици с основни данни (напр. ценови листи, артикули и др.). Така, при липса на интернет връзка, потребителят може да продължи да използва функциите на мобилното си устройство. Приложението запаметява и прехвърля данните към системата при първа възможност. По този начин, работата на приложението не зависи от постоянна интернет връзка и успешно може да се използва в затруднена работна среда (подземни складове, хладилни стаи, райони със слабо покритие на интернет).

Мобилни решения за склад и търговия – ИФД Инженеринг ООД

IFD mStore – мобилно решение за складово управление

IFD mStore представлява просто, но ефективно .NET базирано решение за мобилно управление на складове. То работи на пригодени за използване в промишлени условия мобилни устройства и автоматизира следните складови дейности:

  • поръчки на клиенти и комисиониране
  • заприходяване на стоки в склада
  • изписване на стоки от склада
  • инвентаризация
  • преместване от склад в склад

Приложението поддържа и разширява стандартната ERP функционалност на системата. Чрез него се опростяват работните процеси в складовете – получаване на продукти, пакетиране, вътрешно-складови премествания, следене на складови наличности и принтиране на етикети.

Мобилни решения за склад и търговия – ИФД Инженеринг ООД

IFD mStore може да бъде вградено в различни ERP системи, тъй като комуникацията се осъществява на базата на модерни уеб технологии. Те действат като комуникационен слой между мобилните приложения и основната ERP инфраструктура. Ако главната система се променя, интерфейсният модул IFD mConnect може да се погрижи за тези промени. IFD mConnect съдържа интерфейсни функции към следните ERP или складови системи:

  • Microsoft Dynamics NAV ™
  • SAP Business One ™
  • IFD StoreIT

IFD mTrade – решение за мобилна търговия

Мобилните бизнес решения стават все по-популярни. От една страна, те често се разглеждат като малки приложения, защото се инсталират на мобилен телефон. От друга страна, съществува възможност да се интегрират към работните процеси в корпоративни бизнес приложения. Използва се централизирана и динамична бизнес логика, за да се изпълнят клиентските изисквания, а това оптимизира услугите, скоростта и употребата им.

IFD mTrade е универсално PDA базирано приложение за мобилна търговия със следната функционалност:

  • Въвеждане на поръчки в магазина и изпращането им в център за доставки чрез мобилно устройство (GPRS, 3G, EDGE)
  • Директни продажби от микробуси с издаване на фактура

Използването на мобилни технологии и инструменти позволяват висока оптимизация и автоматизация на процесите при клиента. В тази сфера на работа ON-OFFLINE функционалността на приложението е много важен фактор, тъй като извън главния офис, често интернет връзката може да не е постоянна. Дори и да няма интернет връзка, това не трябва да оказва влияние и да затруднява работата на потребителя. Предаването на данните до централната система става автоматично когато интернет комуникацията се възстанови.

Мобилни решения за склад и търговия – ИФД Инженеринг ООД