ИФД Партньори

Софтуерните проекти на ИФД Инженеринг ООД обикновено обхващат комбинация от три компонента – хардуер, софтуер и поддръжка. Тяхната безпроблемна съвместна работа е решаваща не само за надеждността, но също така и за цялостната производителност на системата. Ето защо за нас е важно да препоръчваме на клиентите си тествани и сертифицирани хардуер, софтуер и поддръжка, които да са гаранция за изпълнението на ИТ проектите.

Хардуер

Софтуер

 

                                                                                

 

                  

POS Advertising

Brand Information

 

   

IFD AG, Chemnitz

WPITCOM

SQLPerform 

 

Поддръжка

         

POS Service