Система за инвентаризация на камиони StoreIT-Truck за   

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИЕНТА

Gramß GmbH е производител на пластмасови изделия, произвеждани по метода на леене под налягане. Компанията е основана през 1989 г. в Тетау в Северна Бавария и произвежда основно изделия за козметичната, фармацевтичната и хранителната промишленост. Производството и складовото стопанство е локализирано в индустриалния парк Fichtig.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Автоматизацията на складовите процеси е тема, която отдавна касае не само големите фирми. Все повече средни и средноголеми фирми залагат на частично или напълно автоматизирани решения за оптимизация на логистичните си процеси.

С нарастването през последните години на обема на работа, халетата в склада на фирма Gramß GmbH стават все по-тесни. Логистиката трябва да намали мястото си за съхранение и в същото време да се справи с все по-големия стоков оборот. Поради тази причина семейната компания решава да направи най-голямата еднократна инвестиция в историята си. Като част от разширяването на съществуващата логистика е построен нов склад със стелажи с по-тесни коридори и производствен цех.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

IFD StoreIT се използва за складова автоматизация в новия склад на Gramß GmbH в Клайнтетау, който разполага с около 5000 палето-места. Системата извършва управлението на склада и има интерфейс към ERP системата, както и към софтуера Optispeed на компанията Still, който поддържа навигацията на полуавтоматичните тесни мотокари. Поради спецификата на тесните мотокари е важно да се избягват честите смени на коридорите, тъй като те могат да се извършват само при ниска скорост. С интелигентни софтуерни стратегии за складиране и изписване на палети, както и с помощта на иновативна техника, iFD StoreIT минимизира тези смени и така увеличава продуктивното време на мотокара в коридорите. За да се увеличи производителността, се създават възможно най-много двойни транспорти. Изписването от склада се осъществява въз основа на опаковъчните листове от ERP системата на клиента. В допълнение към изписването на цели палети е реализиран и пикинг процес (т.нар. комисиониране), който позволява на Gramß GmbH да формира специфични за клиента палети от складови стоки. Стоките се изпращат към клиентите през зона за експедиция с четири рампи за камиони.

РЕАЛИЗАЦИЯТА

Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация в рамките на 6 месеца (февруари 2019 г. – септември 2019), включително обсъждане на спецификациите и продуктивно пускане в склада на Gramß GmbH.

ОТЗИВИ НА КЛИЕНТА

Благодарим на целия екип на IFD за успешното и бързо изпълнение на нашите изисквания. Основните ни цели бяха да осигурим ефективността на складирането и пикинга, а също и да осъществим интеграцията със съществуващата ERP система. Изпълнението на тези задачи постигна нашето пълно удовлетворение. Чувствахме, че получаваме много компетентни и пълни с разбиране съвети още от самото начало.

Керстин Грамс, Управляващ Директор на Gramß GmbH

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

https://www.ifd-sofia.com/upravlenie-na-sklad-storeit/