ERP система Microsoft Dynamics NAV със специализирани решения

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИЕНТА

ERMURI Genuss Company e.G. в Германия е търговец на едро на луксозни тютюневи изделия, спиртни напитки и аксесоари с около 100 души персонал, доставчик на верига от собствени магазини, търговия чрез WEB Shop. Наш дългогодишен клиент.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът обхваща следните продукти и услуги:

ERP система Microsoft Dynamics NAV:

  • Анализ на бизнес процесите и IT обкръжението на клиента
  • Изготвяне на детайлна спецификация за настройката и персонализиране на ERP системата
  • Доставка на софтуерните лицензи, персонализиране и обучение на клиента
  • Интегриране на специализираните продукти към Microsoft Dynamics NAV
  • Проектът стартира януари месец 2012 година и е пуснат в експлоатация в складовата  база в Детмолд, Германия през март месец 2013 година

Специализирани решения в следните области:

  • Търговия: специализирана калкулация и ценообразуване, електронен интерфейс за комуникация с клиентите;
  • Управление на складовите операции посредством продукта NAV Advanced Warehouse Management, реализиран като решение в Microsoft Dynamics NAV;
  • Управление на търговските представители посредством продукта mTrade, интегриран с Microsoft Dynamics NAV за автоматизирана обработка на поръчките.
  • Автоматично етикетиране на пакетите и електронен интерфейс с куриерските служби, реализиран с помощта на партньорско решение за Microsoft Dynamics NAV COMSOL Multiship;

РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА

За да изпълнява новата директива на ЕС за проследяване на тютюневите изделия по цялата верига, ИФД Инженеринг ООД разработи специализирано Pick by Voice приложение, което използва гласовата библиотека на Google и работи на обикновен мобилен терминал с операционна система Android. Операторите, обслужващи склада носят на пръста си малки безжични скенери и чрез Pick by Voice приложението регистрират всяка една опаковка по време на вземането й от стелажа. Проверката за коректност на взетия артикул на практика елиминира рекламациите поради грешки на операторите и прави излишен контрола на поръчките при опаковане.

Предстои разработване и внедряване на функционалност за автоматичен контрол с електронни везни при изписване от склада и изходящ контрол на стоката.

ОТЗИВИ НА КЛИЕНТА

Предвидените съобразно техническото задание изисквания и параметри за производителност бяха постигнати от фирма ИФД Инженеринг Джойнт Венчър, предварително заложената финансова рамка също беше спазена.

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал, който изпълни качествено поставените задачи за реализацията на сложните бизнес процеси.

Кай Уве Финке, член на Борда на Директорите,

Финансов Директор на ERMURI Genuss Company e.G.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

https://www.ifd-sofia.com/erp-v-turgoviata-na-edro/

линк към NAV_Advanced_WMS_EN.pdf