EDI интеграция

Автоматизацията може да доведе до значителни подобрения и увеличаване на скоростта на работа в много области на бизнес процесите. Обменът на данни може да се извършва по-бързо и по-ефективно между системите чрез интелигентни интерфейс компоненти за интеграция. EDI (Electronic Data Interchange) интерфейс е често използван стандарт.

ИФД Инженеринг ООД има опит и реализира интеграция с различни интерфейси и то не само към Microsoft Dynamics™ NAV системите и Add-On решенията ни. Импортът на данни е непрекъснат и лесно проследим, като това се осигурява чрез запис на входно-изходните операции в така наречените лог-файлове. Процесът включва и активно известяване, когато очакваният импорт на данни не пристигне в зададения интервал от време.

EDI интеграция (Electronic Data Interchange) – ИФД Инженеринг ООД

Видове документи за импорт

В нашите проекти сме имплементирали различни интерфейси за трансфер на данни и EDI конфигурации, които включват:

 • EDI стандарт
  • Поръчки, напр. ORDERS 96A
  • Доставки, напр. DESADV
  • Фактури, напр. INVOICE 96A
  • Каталози с артикули, напр. PRICAT
 • Специфични интерфейси
  • Поръчки
  • Фактури
  • Документи за доставка
  • Данни за артикули
  • Поръчки към доставчици
  • Логистични и маршрутни данни
  • Данни за видове и размери на палети
  • Касови и POS данни
  • Складови и инвентаризационни данни
  • Данни от търговски системи, напр. E-Shop

EDI интеграция (Electronic Data Interchange) – ИФД Инженеринг ООД

Формат на данните

Разработването на собствени формати за интерфейс се основава на първо място на нашите стандарти в продуктите ни за Navision EDI интерфейс, а на второ място е съобразено с конкретните изисквания на клиента. Използват се всички популярни формати на данните, напр. EDI, XML, текстови файлове, web файлове и специфични файлови формати.

EDI интеграция (Electronic Data Interchange) – ИФД Инженеринг ООД

Автоматизиран импорт

Предимството на автоматизирания импорт на данни е, че не изисква ръчно въвеждане и настройка от страна на потребителя и данните се пренасят в системата в момента на пристигането им напълно автоматично. Само в случай на грешка при импорт съответните документи се маркират за преглед и се изисква ръчна проверка и корекция на данните преди следващия трансфер. Опитът е показал, че един активен протокол за записи и съобщения за грешки оптимизира работния процес.

EDI интеграция (Electronic Data Interchange) – ИФД Инженеринг ООД

Записи и съобщения

Когато автоматизираният импорт на данни протича без грешки, не се създава административна работа за потребителите. Полезно е потребителите да се уведомяват за успешно импортираните данни, в случай че те трябва да бъдат подложени на допълнителна обработка. В случай на грешка обаче съобщенията са диференцирани и се адресират до различни получатели според вида на грешката – техническа или от компетентността на съответен търговски отдел.

Комбинацията от високо производителен електронен интерфейс за ERP системата Microsoft Dynamics™ NAV и прецизен механизъм за мониторинг води до устойчиво решение за обмен на данни с висока степен на надеждност.

Преобразуване и разпределение на данни

Докато малкия и среден обем от данни могат да се обработят като се използва функционалността на ERP системата или се направи комбинация с допълнителни сървъри, то трансферът на големи пакети от данни изисква сценарии за конвертиране и специална система за тази задача. Нашият опит показва, че Microsoft BizTalk ™ Server може да бъде решение, когато се изисква трансфер на големи пакети от данни със собствени сценарии за конвертиране.