Система за инвентаризация на камиони StoreIT-Truck за   

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИЕНТА

Дриймс Транс е създадена през 2003 г. в София. Тя е една от големите български транспортни фирми, която отдавна е утвърдена и на европейския пазар. Автопаркът им е с повече от 350 камиона с Fleetboard система.

За реализация на проекта се използва стандартния ни продукт StoreIT – система за управление на складови стопанства. StoreIT-Truck представлява система, която автоматизира процеса на инвентаризиране на камионите посредством RFID технология. RFID идентификацията е метод, позволяващ безконтактно и без пряка видимост четене и записване на данни.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

В WEB клиента на системата се конфигурират всички обекти от автопарка на клиента – камиони, влекачи и ремаркета. Към всяко от превозните средства се регистрира съответното оборудване, което включва набор от артикули. Тези артикули формират наличността за конкретното превозно средство. Всеки артикул се регистрира в системата и за него се генерира етикет с RFID таг, който се залепва на артикула и се асоциира към конкретен камион или влекач, за да бъде еднозначно проследен при всеки курс.

РЕАЛИЗАЦИЯТА

Системата StoreIT-Truck за клиент Дриймс Транс е в период на реализация и внедряване и предстои продуктивен пуск на проекта.

Разработени са нови функционалности:

  • Към всеки камион могат да се въвеждат събития, като напр. срок за технически преглед, срок на застраховка и др., като при наближаване на срока системата предупреждава за предстоящото събитие.
  • Към всяка наличност могат да се въвеждат събития, като напр. срок за проверка на пожарогасител, валидност на бензинова карта и др., като при наближаване на срока системата предупреждава за това събитие.

ПОЛЗИТЕ

Използването на StoreIT-Truck спестява много време и усилия на клиента, защото автоматизира ръчната инвентаризация и редуцира грешки от въвеждане на информация. В същото време е в полза и на счетоводния отдел на фирмата, тъй като данните от проведените инвентаризационни поръчки автоматично се зареждат от мобилните устройства в ERP системата на клиента.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

https://wms-storeit.com/sistema-za-inventarizacia-na-kamioni-storeit-truck/