Декларация за защита на лични данни

1. Общ преглед на защитата на данните

Общ регламент

По-долу е даден общ преглед на това, което се случва с Вашата лична информация, когато посещавате нашия уебсайт. Лична информация са всички данни, с които бихте могли да бъдете лично идентифицирани. Подробна информация относно защитата на данните можете да намерите в нашата политика за защита на лични данни, която се намира по-долу.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой отговаря за събирането на данни на този уебсайт?

Събраните на този уебсайт данни се обработват от оператора на уебсайта. Данните за контакт на оператора могат да бъдат намерени в секция защита на данни на сайта.

Как събираме вашите данни?

Някои данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.
Други данни се събират автоматично от нашите ИТ системи, когато посещавате уеб сайта. Тези данни са предимно технически данни, като браузъра и операционната система, които използвате или кога сте влезли в страницата. Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира правилното функциониране на уебсайта. Други данни могат да се използват за анализ на начина, по който посетителите използват сайта.

Какви права имате относно данните си?

Винаги имате право да изисквате безплатно информация за съхраняваните данни, произхода, получателите и целта на събирането. Имате право и да поискате те да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате адреса, посочен в страницата Издател, ако имате допълнителни въпроси относно поверителността и защитата на данните. Можете да подадете и жалба до компетентните регулаторни органи.

Инструменти за анализ на трети страни

Когато посещавате нашия уебсайт, може да се направят статистически анализи за поведението при сърфиране. Това се случва главно чрез използването на “бисквитки” и т. нар. “Анализиращи програми”. Анализът на поведението Ви при сърфиране обикновено е анонимен, т.е. няма да можем да Ви идентифицираме от тези данни. Можете да откажете този анализ или да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Подробна информация можете да намерите в следната Декларация за защита на лични данни.

Можете да откажете този анализ. Ще ви информираме по-долу за това, как да упражнявате своите възможности в това отношение.

2. Обща информация и задължителна информация

Защита на данни

Операторите на този уебсайт много сериозно защитават Вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни като поверителни и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата Декларация за защита на лични данни.

Ако използвате този уебсайт, ще бъдат събирани различни лични данни. Лична информация са всички данни, с които бихте могли да бъдете лично идентифицирани. Декларация за защита на лични данни обяснява каква информация събираме и за какво я използваме. Тя също така обяснява как и с каква цел се случва това.
Моля, имайте предвид, че данните, предоставяни чрез интернет (например чрез електронна поща), могат да бъдат обект на нарушения на сигурността. Пълната защита на данните Ви от достъп на трети страни не е възможна.

Информация относно лицето, отговорно за този уебсайт

Лицето, отговорно за обработката на данните на този сайт, е:
ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД
ул. Ами Буе 84, ет. 6
1612 София, България
Телефон: +359 2 439 8261
Имейл: edimitrov@ifd-sofia.com

Отговорната страна е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други решава относно целите и средствата за обработка на лични данни (имена, имейл адреси и др.).

Отмяна на вашето съгласие за обработката на вашите данни

Много операции, свързани с обработването на Ваши данни са възможни само с изричното Ви съгласие. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Достатъчен е неформален имейл, с който да поискате това. Данните, обработени преди да получим молбата ви, не попадат под силата на оттеглянето на съгласие.

Право да подавате жалби до регулаторните органи

Ако е налице нарушение на законодателството за защита лични данни, засегнатото лице може да подаде жалба до компетентните регулаторни органи. Компетентният регулаторен орган по въпроси, свързани със законодателството за защита на данните, е служителят по защита на лични данни на държавата от ЕС, в която се намира седалището на нашата компания. Отговорната служба можете да намерите на следната страница:
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/EuropaeischeDatenschutzbeauftragte/DatenschutzbeauftragterBulgarien.html?nn=5217144

Право на преносимост на данни

Имате право да получите данните, които обработваме автоматизирано въз основа на Ваше съгласие или в изпълнение на договор, лично или чрез трета страна под формата на стандартен, машинно четим формат. Ако изискате директно предаване на данни на друга отговорна страна, това ще бъде направено само дотолкова, доколкото е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

Този сайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на преноса на поверително съдържание, като например запитванията, които ни изпращате като оператор на сайта. Можете да разпознаете кодирана връзка в реда на адреса на браузъра си, когато се промени от “http: //” на “https: //” и иконата на заключване се показва в адресната лента на браузъра ви.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които изпращате към нас, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, блокиране, изтриване

Както е предвидено от закона, имате право да разполагате по всяко време с безплатна информация за личните Ви данни, които се съхраняват, както и за произхода, получателя и целта, за която са били обработени. Освен това имате правото да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате адреса, посочен в страницата Издател, ако имате допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Отказ от рекламни имейли

С настоящото изрично забраняваме използването на данни за контакт, публикувани в страницата Издател за изпращането на рекламни и информационни материали, които не са изрично поискани. Операторът на уебсайта си запазва правото да предприеме конкретни правни действия, ако се получи нежелан рекламен материал, като спам по електронната поща.

3. Отговорник по защита на данните

Законово предписан служител по защита на лични данни

За нашата фирма сме назначили отговорник по защита на лични данни.
Емил Димитров
Телефон: +359 2 439 8267
Имейл: edimitrov@ifd-sofia.com

4. Събиране на данни на нашия уеб сайт

Бисквитки

Някои от нашите уеб страници използват “бисквитки”. Бисквитките не вредят на компютъра Ви и не съдържат никакви вируси. Бисквитките ни помагат да направим нашия уеб сайт по-лесен, ефективен и сигурен. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и се съхраняват от Вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са т.нар. “Бисквитки на сесията”. Те се изтриват автоматично след посещението Ви. Другите “бисквитки” остават в паметта на устройството Ви, докато не ги изтриете. Тези “бисквитки” правят възможно разпознаването на браузъра Ви при следващото посещение на сайта.

Можете да конфигурирате браузъра си да Ви информира за използването на “бисквитки”, така че да можете да решите за всеки отделен случай дали да приемете или отхвърлите “бисквитка”. Алтернативно, браузърът Ви може да бъде конфигуриран да приема автоматично “бисквитки” при определени условия, или да ги отхвърля винаги, или автоматично да изтрива “бисквитките” при затваряне на браузъра ви. Деактивирането на “бисквитките” може да ограничи функционалността на този сайт.

Бисквитките, които са необходими, за да позволят електронните комуникации или да предоставят определени функции, които желаете да използвате (като например кошницата за пазаруване), се съхраняват съгласно чл. 6, параграф 1, буква е от GDPR. Операторът на уебсайта има законно право да съхранява “бисквитки”, за да осигури оптимална услуга, предоставяна без технически грешки. Ако се съхраняват и други “бисквитки” (като например тези, използвани за анализ на поведението Ви при сърфиране), те ще бъдат разгледани отделно в настоящата Декларация за защита на лични данни.

Сървърни журнални файлове

Доставчикът на уебсайтове автоматично събира и съхранява информация, която браузърът ни предава автоматично в “регистрационните файлове на сървъра”. Това са:

• Тип на браузъра и версия на браузъра
• Използвана операционна система
• URL адрес на референтите
• Името на хоста на компютъра за достъп
• Време на заявката на сървъра
• IP адрес

Тези данни няма не се комбинират с данни от други източници.

Основание за обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) GDPR, която позволява обработването на данни за изпълнение на договор или за подготвителни мероприятия за договор.

Контактна форма и Заявка за презентация

Ако ни изпратите въпроси чрез формуляра за връзка, ние ще съберем въведените във формуляра данни, включително предоставените от Вас данни за контакт, за да отговорим на запитването Ви и на евентуални последващи въпроси. Ние не споделяме тази информация без ваше разрешение.

Следователно ние ще обработваме всякакви данни, които въвеждате във формуляра за контакт, само със съгласието Ви по чл. 6, параграф 1, буква a) GDPR. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Достатъчен е неформален имейл, с който да отправите това искане. Данните, обработени преди да получим молбата Ви, не са засегнати от отказа Ви.

Ние ще запазим данните, които предоставяте във формуляра за контакт, докато не поискате изтриването им, отмените съгласието си за съхранение или отпадне целта за съхранение на Вашите данни (например след като сме изпълнили заявката Ви). Всички задължителни законови разпоредби, особено тези относно задължителните периоди за запазване на данни, остават незасегнати от тази разпоредба.

5. Инструменти за анализ и реклама

WP Statistics

Уебсайтът използва приставката “WP Statistics” URL: https://wp-statistics.com на доставчика “Verona Labs” 5460 West Main Street, Verona, NY 13478, USA, URL: https://veronalabs.com за анализиране на данните за посетителите. Приставката “WP-Statistics” зачита поверителността на посетителите. Тази допълнителна функция се използва за статистически анализ на достъпа на посетителите, като например версията на браузъра, препратките и заявките за търсене или посетителите по страни. Събирането и съхранението на данни става без потребителски профили и анонимно. За да се защити онлайн идентичността на съответния посетител, IP адресите се заместват напълно от хеш стойности, като по този начин се изключва последващата идентификация на посетителя. Анонимните данни се съхраняват локално на защитен сървър на “1 & 1 Internet AG” съгласно приложимия GDPR. Данните за съответните статистически посещения се съхраняват в базата данни за една година (365 дни) и след това автоматично се изтриват.

Приставката Ви позволява да деактивирате записа на поведението си в браузъра, като запазите “бисквитка” в браузъра си, който съхранява вашите настройки за една година. За да изключите записа на посещенията на страници (Opt-Out), моля, кликнете върху следната връзка:
https://www.ifd-sofia.com, в противен случай приемате записа.

Ако изтриете “бисквитките” на компютъра си, ще трябва отново да зададете “бисквитката” за отказване.


Google reCAPTCHA

Използваме “Google reCAPTCHA” (наричано по-долу “reCAPTCHA”) на нашите уебсайтове. Тази услуга се предоставя от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (“Google”).

reCAPTCHA се използва, за да се провери дали данните, въведени на нашия уеб сайт (например във формуляр за контакт) са въведени от човек или от автоматизирана програма. За да направи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на сайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично, когато посетителят на уебсайта влезе в уебсайта. За анализа reCAPTCHA оценява различна информация (например IP адрес, колко време посетителят е на уебсайта или движения на мишката, направени от потребителя). Събраните по време на анализа данни се препращат до Google.

Анализите reCAPTCHA се извършват изцяло на заден план. На посетителите на уебсайтовете не се съобщава за провеждането на подобен анализ.

Обработката на данните се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да защити сайта си от злоупотреби с автоматизирано обхождане и спам.

За повече информация относно Google reCAPTCHA и декларацията за поверителност на Google, моля, посетете следните връзки: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ и https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Приставки и инструменти

WP Cerber Security

Този уеб сайт използва добавката “Cerber Security & Antispam”, произведена от Cerber Tech Inc., Ню Йорк, NY, 1732 1st Ave, 10128, САЩ. Тази допълнителна анти-хакерска приставка открива натрапници чрез IP адреса или IP подмрежа и защитава нас и Вашите данни от проникване в нашата система. Въз основа на определена граница на повторения, системата блокира достъпа, за да предотврати brute force атаки чрез ботнети. Освен това, той може да се настройва само за определени IP адреси, за да позволи достъп до сайта, който се използва за сигурност.

Повече информация за функционалността на системата можете да намерите на адрес: https://wpcerber.com/. Доставчикът декларира, че в този контекст няма да бъдат събирани или обработвани данни. За подробности вижте декларацията за поверителност на WB Cerber на адрес: https://wpcerber.com/privacy-policy/

WP WordFence

Този уеб сайт използва приставката за WordPress “WP WordFence”, произведена от Defiant, 800 5th Ave Ste 4100, Сиатъл, WA 98104, САЩ. Тази приставка действа като защитна стена и антивирусен и спам филтър за нашия уеб сайт и има за цел да предотврати предаването на злонамерен програмен код на нашия сървър и да предотврати неоторизиран достъп до нашите данни.

За повече информация относно функционалността посетете: https://www.wordfence.com/ . Декларацията за поверителност на производителя може да бъде намерена на: https://www.wordfence.com/privacy-policy/

YouTube

Нашият уеб сайт приставки на YouTube, които се управляват от Google. Операторът на страниците е YouTube LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ.

Ако посетите някоя от страниците ни с приставка на YouTube, се създава връзка със сървърите на YouTube. Тук сървърът на YouTube се информира кои от нашите страници сте посетили.

Ако сте влезли в профила си в YouTube, YouTube Ви позволява да свържете поведението си в браузъра директно с личния си потребителски профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

YouTube се използва, за да направи нашия уебсайт привлекателен. Това представлява обоснована мярка за привличане на интерес по чл. 6, параграф 1, буква е) GDPR.

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите в декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

За еднакво представяне на шрифтовете тази страница използва уеб шрифтове, предоставени от Google. Когато отворите страница, браузърът Ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеш паметта си, за да показва текстовете и шрифтовете правилно.

За тази цел браузърът Ви трябва да установи директна връзка със сървърите на Google. По този начин Google разбира, че нашата уеб страница е била достъпна чрез вашия IP адрес. Използването на Google Web шрифтове се извършва в интерес на еднакво и атрактивно представяне на нашия уебсайт. Това представлява обоснована мярка за привличане на интерес по чл. 6, параграф 1, буква е) GDPR.

Ако браузърът Ви не поддържа уеб шрифтове, компютърът Ви използва стандартен шрифт.

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите на адрес: https://developers.google.com/fonts/faq и в декларацията за поверителност на Google на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Този сайт използва услугата за карти на Google Maps чрез API. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.
За да използвате Google Maps, е необходимо да запазите IP адреса си. Тази информация обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на този сайт няма влияние върху този трансфер на данни.

Използването на Google Maps е в интерес на това, да направим нашия уебсайт привлекателен и да улесним намирането на посочените от нас места в уебсайта. Това представлява обоснована мярка за привличане на интерес по чл. 6, параграф 1, буква е) GDPR.

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите в декларацията за защита на данните на Google на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.