ИФД лицензионни модели и софтуер като услуга

ИФД предлага своите софтуерни решения в три различни модела.

  • С придобиване на лиценз (Традиционен модел)
  • Лиценз на лизинг
  • Модел SaaS – Софтуер като услуга

Модел закупуване на лицензи

Традиционното закупуване на лицензи включва придобиването на лиценз със съответните споразумения за настройка и интеграция. Софтуерните компоненти работят при клиента. ИФД предлага различни модели и договори за поддръжка на софтуера с фиксирани месечни такси или на база вложен труд.

Модел лиценз на лизинг

Този модел включва времето, определено за изплаяане на лиценза и поддръжката със съответните споразумения за индивидуализация и интеграция. Наличието на този модел зависи от географското местоположение на лицензианта (страната).

Периодът на лицензите на лизинг, включително и поддръжката се съгласува за определен период от време. Заплащането на таксата за лизинг се извършва на предварително определен интервал в рамките на срока на договора.

Софтуерните компоненти работят при клиента. Като допълнителни опции ИФД предлага хостинг и различни модели за поддръжка на софтуера с фиксирани месечни такси или на база вложен труд.

Модел софтуер като услуга

При модела софтуер като услуга решенията работят в център за данни и се администрират от ИФД. Софтуерът като услуга включва задължителни и незадължителни компоненти.

При модела софтуер като услуга се заплаща фиксирана месечна цена за потребител или организация, която включва използването на договорените продукти, посочени в лиценза. ИФД предлага различни срокове за ползване.

Договорът за предоставяне на софтуер като услуга предлага различни модели на поддръжка, които са включени в месечната такса.