ERP системи и решенияERP системи, WMS системи, складови програми, Microsoft Dynamics NAV, Business Intelligence системи, мобилна търговия, RFID технологияNew Vision
+359 2 4398267
+

ERP системи и решения

Нашите ERP решения се основават на изпитаната стандартна ERP система Microsoft Dynamics NAV. Терминът ERP система (Enterprise Resources Planning – планиране на фирмените ресурси) се е появил, за да идентифицира системи, които са предназначени за управляват, планират и оптимизират ресурсите на предприятието. В първоначален вид ERP системите са били използвани основно за следене на производството, но с течение на времето са разширили своите функции и обхващат почти всеки процес в модерното предприятие, без значение от вида и дейността.

ERP системата Microsoft Dynamics NAV е интегрирана система за управление на малки и средни предприятия, работеща с единна база данни и поддържаща бизнес процеси като финансов мениджмънт, маркетинг, планиране, производство, продажби, логистика, сервиз, електронна търговия и управление на проекти.
В момента ERP системата Microsoft Dynamics NAV се използва в над 50 хиляди фирми в 130 страни по света. Продуктът е изграден на модулен принцип, което позволява на клиента да избере точно тези функции, които му трябват. ERP системата се отличава чрез простия си, интуитивен потребителски интерфейс, който е лесен за усвояване и представлява надежден инструмент за ефективно планиране, организация и управление на бизнес процесите.

->Разберете повече за Microsoft Dynamics NAV

Силата на ИФД Инженеринг ООД се състои в това, че нашите специалисти благодарение на знанията и опита си с различни IT стандарти и технологии на Microsoft са в състояние да решават много сложни задачи, които не биха могли да се реализират само в средата на Microsoft Dynamics NAV – при това на поносима цена. Там, където срещнем препятствия с възможностите на ERP системата, прилагаме техники за програмиране под SQL Server и .NET, за да постигнем пълна интеграция на хардуерното и софтуерно оборудване на клиента и висока степен на автоматизация на процесите.

Основна цел във всеки проект за нас е постигането на възможно най-висока степен на производителност на труда посредством IT решението. Това гарантира на клиента бърза възвращаемост на неговата инвестиция. Ние предлагаме следните, базирани на ERP системата Microsoft Dynamics NAV специализирани браншови решения:

EDIFACT интерфейс

Интегрираният EDIFACT интерфейс към продукти и услуги на фирмата Seeburger поддържа следните употребявани в търговията формати:

  • ORDERS
  • INVOICE
  • DESADV
  • SINFOS

ATLAS митнически интерфейс

Митническият интерфейс към системата ATLAS се състои от допълнения във всички звена на логистичната верига (получаване на стока, управление на складове, експедиция на стока и др.), които осигуряват правилно от гледна точка на митническите разпоредби на ЕС протичане на процесите и лесно и сигурно генериране на електронни митнически декларации за движения на стоки, подлежащи на обмитяване. Интерфейсът е интегриран с услугата на фирмата Softzoll.

Браншове в които може да се вгради ERP система 

- РИТЕЙЛ

- ПРОИЗВОДСТВО

- АВТОМОБИЛИ

- ФИНАНСИ

- ТРАНСПОРТ

- ДОСТАВКИ

- СТРОИТЕЛСТВО

- ДИСТРИБУЦИЯ

- ХВП

- ЛОГИСТИКА

 

Можем да изготвим и индивидуална оферта за Вашия бизнес, дори и да е от друг сектор.

Нагледно видео за ERP системите (английски език)

Ако смятате да модернизирате вашия бизнес и да увеличите печалбите си чрез внедряване на ERP система, не се колебайте да се свържете с нас. 

Свържете се с нас